پرش به محتوای اصلی

 

متقاضیان می توانند نوع سرویس مورد نظر خود را از جدول تعرفه ها انتخاب و در کاربرگ امکان سنجی درج نموده و با مهر و امضا از طریق  آدرس ایمیل rezaei@ito.gov.ir یا مراجعه به این اداره کل ارسال نمایند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر

سازمان فناوری اطلاعات 88115777-021
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان 2-32229301-034