به اطلاع کلیه ثبت نام کنندگان در دوره های کدنویسی امن مرکز ماهر می رساند، منابع آموزشی دوره های مذکور از طریقاین لینک در دسترس می باشد.

 ضمناً نشانی الکترونیکی Azmoon@certcc.ir  جهت پاسخگویی به سوالات و اشکالات درنظر گرفته شده است. و برگزاری ازمون طبق جدول ذیل انجام خواهد شد.

1