پرش به محتوای اصلی

معرفی اداره کل

معرفی اداره کل

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان بعنوان نماینده عالی بخش حاکمیت با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها و سیاستهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بین کلیه واحدهای تابعه در استان تشکیل و مدیر کل آن بعنوان نماینده ارشد وزارت متبوع وظیفه پاسخگویی به مقام محترم وزارت  و مقامات استانی را عهده دار می باشد.

آقای مهندس مسعود الهامی با حکم مقام عالی وزارت ، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان می باشند

هدف از ایجاد ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها

نمایندگی عالی بخش حاکمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها، اهداف و سیاستهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان.
حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.
هماهنگی بمنظور رفع موانع و مشکلات احتمالی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.
نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.

واحدهای تابعه

اداره کل پست

مدیریت شعب پست بانک

نمایندگی شرکت ارتباطات زیرساخت

اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق

.