پرش به محتوای اصلی

 

شرکت فناوری اطلاعات ایران مطابق با وظایف حاکمیتی و اسناد بالا دستی ( سند افتا  و اساسنامه خود ) و به منظور ایجاد ساختار مناسب جهت پاسخگویی ،ایجاد هماهنگی های لازم  مدیریت رخداد های رایانه ای اقدام  به ایجاد و راه اندازی مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه ای)  نموده است .این مرکز مطابق با استانداردها ومدل های بین المللی با سایر مراکز و گروههای امنیتی در سطح سازمان ها ،شرکتها وموسسات ارتباط برقرار نموده و خدمات خود را به این مراکز و گروهها ارائه می نماید . ماموریت اصلی این مرکز کاهش احتمال وقوع ویا تکرار رخدادهای امنیتی در فضای تبادل اطلاعات کشور ، باانجام فعالیتهای اطلاع رسانی ،آگاهی رسانی و ایجاد هماهنگی های لازم و انجام فعالیت های پیشگیرانه می باشد .

جهت برقراری ارتباط با مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای و ارسال نظرات، پیشنهادات و گزارشات حملات اینترنتی می توانید به این بخش مراجعه نمایید.

                                                                      amniati