پرش به محتوای اصلی

مراحل تاسیس دفتر  پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی جدید 
در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان ابلاغی سال ۱۴۰۰ مراحل زیر برای تاسیس باید انجام شود:
1- تکمیل فرم " درخواست تاسیس دفتر پیشخوان " و ارائه  به دبیرخانه کارگروه به انضمام کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت مدیرعامل  وکپی برابر با اصل اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت بهمراه عضویت در سامانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و تکمیل مشخصات و تقاضانامه در سامانه مذکور
2- بررسی و تایید مکان توسط کمیته فنی ذیل کارگروه 
3- بررسی توسط کارگروه واعلام نتیجه به متقاضی 
در صورت تایید کارگروه
4- معرفی مدیرعامل شرکت به حراست جهت تکمیل پرونده و انجام استعلام حراستی توسط دبیرخانه کارگروه ( مدت زمان: حداقل 1 ماه) " مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده حراستی"
5- معرفی متقاضی جهت انجام استعلامات 6 گانه توسط دبیرخانه کارگروه و تحویل به متقاضی(کیفری-عدم اعتیاد-مالیاتی-بانکی-بیمه ای-اماکن)

مدارک مورد نیاز جهت استعلام اماکن

6- تحویل پاسخ استعلامات ردیف 5 همراه با تعهدنامه مربوطه به دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان
7-ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی