پرش به محتوای اصلی

1

 

اطلاعات مربوط به سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعدادتلفن ثابت منصوبه استان :927,059       تعدادتلفن ثابت  منصوبه شهری :697,423     تعداد تلفن  منصوبه روستایی:229,636

تعدادتلفن ثابت دایری استان : 875,919       تعدادتلفن ثابت دایری شهری : 674,381       تعداد تلفن دایری روستایی:201,538

تعداد تلفن همگانی:3060                                                                                                                                                                                               

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان :   26.9                                                                                                                         

ضریب نفوذ  تلفن ثابت کشوری :  37.45                                      

طول شبکه فیبرنوری زیرساخت:   4552.32km   ضریب نفوذ مشترکین اینترنت ثابت و سیار:68.32

 

 

تعداد شماره فعال

(دائمی و اعتباری)

 

ضریب نفوذ استان

 

پوشش جمعیتی استانی

پوشش جمعیتی کشوری

پوشش

جاده ای(استانی)

 

 

همراه اول

2,006,350

61.62

93.7

96.5

اصلی و فرعی:93.96

ریلی:79.53

ایرانسل:

852,183

26.17

77.54

86.37

اصلی و فرعی:46.46

ریلی:46.49

رایتل:

106,432

3.27

45.97

65

24.90