پرش به محتوای اصلی

1

اطلاعات مربوط به USO

 تعدادکل روستاهای دارای سکنه استان:5642

تعدادروستاهای دارای ارتباط:5031

 تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت:2771