پرش به محتوای اصلی

1

نام: مسعود       نام­خانوادگی: الهامی                                                                     

تلفن محل­ کار: 2-32229301     نمابر : 32236461 

آدرس محل کار: کرمان-خیابان سعدی-کوچه شماره 3- اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان کرمان

 آدرس پست الکترونیکی :elhami@ict.gov.ir