تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۱۱,۲۲۳,۲۰۱ نفر
۳,۸۵۰ نفر
۵,۷۵۶ نفر
۸ تیر ۱۳۹۸
۴۹,۶۷۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۱۲ ۷   کاربر ۷۶   صفحه
۰۱/۱۱ ۱۸   کاربر ۱۴۰   صفحه
۰۱/۱۰ ۳۲   کاربر ۱۷۵   صفحه
۰۱/۰۹ ۴۰   کاربر ۱۶۵   صفحه
۰۱/۰۸ ۱۶   کاربر ۱۴۰   صفحه
۰۱/۰۷ ۲۱   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۱/۰۶ ۳۶   کاربر ۲۰۹   صفحه
۰۱/۰۵ ۲۴   کاربر ۱۴۳   صفحه
۰۱/۰۴ ۲۲   کاربر ۱۳۲   صفحه
۰۱/۰۳ ۹   کاربر ۱۱۸   صفحه
۰۱/۰۲ ۲۵   کاربر ۱۲۵   صفحه
۰۱/۰۱ ۶   کاربر ۱۲۱   صفحه
۱۲/۲۹ ۷   کاربر ۱۰۵   صفحه
۱۲/۲۸ ۱۷   کاربر ۱۲۴   صفحه
۱۲/۲۷ ۲۷   کاربر ۱۳۹   صفحه
۱۲/۲۶ ۲۵   کاربر ۱۴۷   صفحه
۱۲/۲۵ ۳۳   کاربر ۱۶۸   صفحه
۱۲/۲۴ ۴۱   کاربر ۱۹۰   صفحه
۱۲/۲۳ ۲۵   کاربر ۱۲۹   صفحه
۱۲/۲۲ ۲۷   کاربر ۱۵۰   صفحه
۱۲/۲۱ ۴۷   کاربر ۱۹۴   صفحه
۱۲/۲۰ ۴۰   کاربر ۱۹۶   صفحه
۱۲/۱۹ ۸۸   کاربر ۲۳۹   صفحه
۱۲/۱۸ ۲۶   کاربر ۱۳۴   صفحه
۱۲/۱۷ ۵۲   کاربر ۱۸۷   صفحه
۱۲/۱۶ ۸   کاربر ۱۱۰   صفحه
۱۲/۱۵ ۲۲   کاربر ۱۳۴   صفحه
۱۲/۱۴ ۳۹   کاربر ۱۷۶   صفحه
۱۲/۱۳ ۳۲   کاربر ۱۸۹   صفحه
۱۲/۱۲ ۳۳   کاربر ۱۵۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲,۷۱۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۸۴۱ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۳۶۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۶۵۶ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۱۱۹ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۱۶۷ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۰۶۰ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۴,۴۱۷ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۶,۹۳۱ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷,۸۷۷ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸,۱۳۶ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸,۰۱۹ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷,۱۱۰ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶,۶۵۴ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶,۵۳۶ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴,۷۰۱ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳,۹۶۲ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴,۱۹۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴,۷۰۴ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳,۱۷۸ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳,۲۱۵ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۸۷۴ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴,۲۹۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۹۶۹ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۹,۴۸۳,۹۰۱ ۸۵ %
IRN
IRN
۱,۱۰۱,۳۰۲ ۱۰ %
USA
USA
۱۷۴,۸۲۵ ۲ %
GBR
GBR
۷۷,۰۷۱ ۱ %
ROM
ROM
۶۳,۷۲۱ ۱ %
DEU
DEU
۵۹,۹۴۵ ۱ %
RUS
RUS
۳۱,۳۹۱ ۰ %
FRA
FRA
۲۴,۷۰۰ ۰ %
DNK
DNK
۲۲,۴۱۲ ۰ %
PRT
PRT
۱۷,۷۲۱ ۰ %
CHN
CHN
۱۵,۳۴۷ ۰ %
CZE
CZE
۱۵,۱۱۱ ۰ %
VNM
VNM
۱۴,۴۱۳ ۰ %
LVA
LVA
۱۱,۷۷۱ ۰ %
ITA
ITA
۱۰,۲۲۳ ۰ %
CAN
CAN
۸,۸۶۵ ۰ %
NLD
NLD
۷,۶۴۵ ۰ %
CHL
CHL
۶,۱۵۰ ۰ %
IDN
IDN
۵,۹۱۷ ۰ %
SAU
SAU
۵,۷۶۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۵,۶۶۷ ۵۳ %
Firefox
Firefox
۷,۶۰۱ ۲۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۵۱۸ ۵ %
Other
Other
۱,۴۴۶ ۵ %
Safari
Safari
۱,۰۱۰ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۶۴۴ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۵۴۷ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۷۷ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۴۰ ۱ %
Edge
Edge
۱۳۱ ۰ %
Opera
Opera
۳۷ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۰,۴۹۶ ۳۷ %
Windows 10 ۶,۰۰۹ ۲۱ %
Linux ۵,۸۲۸ ۲۰ %
Other ۲,۲۳۸ ۸ %
Windows 8 ۱,۳۸۳ ۵ %
iOS ۹۰۸ ۳ %
XP ۸۹۰ ۳ %
Vista ۳۷۱ ۱ %
Android ۳۰۶ ۱ %
Windows 2003 ۲۶۷ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
جایگاه سواد فناورانه در اسناد بالا دستی کشور ۳۲
دفاتر پیشخوان ۳۲
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان ۲۲
جایگاه سواد فناورانه در اسناد بالا دستی ۱۴
72-29-1211 ۱۲
اداره کل مخابرات استان کرمان کرمان، استان کرمان ۱۰
مسعود الهامی ۹
اداره کل ارتباطات کرمان ۹
جایگاه سواد فناورانه در اسناد بالادستی کشور ۸
شورای مدیران ۸
شرکت دانش بنیان ارتباطات کرمان ۸
اداره کل فناوری اطلاعات کرمان ۷
فراخوان ۷
فناوری اطلاعات استان کرمان ۶
kerman.ict.gov.ir ۶
افتا ۶
frontpage ۶
مدیر کل ارتباطات استان کرمان ۶
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمان ۶
جایگاه سواد فناوری در اسناد بالادستی کشور ۶
اداره کل فناوری اطلاعات استان کرمان ۶
آیین نامه دفتر پیشخوان ۶
100 ۵
جا یگاه سواد فناورانه در اسناد بالا دستی کشور ۵
سواد فناورانه در اسناد بالا دستی کشور ۵
سند افتا ۵
سازمان فناوری اطلاعات کرمان ۵
فرم درخواست تمدید پیشخوان ۵
توصیه نامه ایمن سازی ساختارها و سامانه های فناوری ۵
وزارت اطلاعات وفناوری کرمان ۵
فهرست دفاتر پیشخوان کشور mail ۵
فتا کرمان ۵
اطلاعات استان کرمان ۴
اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان کرمان ۴
مناقصه ۴
دکتر حمید رضا ناجی کرمان ۴
اداره اطلاعات استان کرمان ۴
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دفاتر پیشخوان ۴
های وب ۴
72291132 ۴
کرمان ۴
کودک آنلاین ۴
1132 ۴
امریه ۴
72291211 ۴
کارآفرینی امید ۴
علی ۴
گنج کرمان و روستاهای باستانی کرمان ۴
اسامى کلاهبرداران ۴
amouzesh.ict.gov ir ۴