اهالی محترم این روستاهای ذیل می توانند با مراجعه به سایت شرکت های وب به  نشانی الکترونیکی   http://hiweb.ir/ یا تماس با شماره 1565نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و  ثبت نام اقدام نمایند.

1 1