پرش به محتوای اصلی

صدور پروانه ارائه خدمات در حوزه افتا

این پروانه با هدف سامان‌دهی ارائۀ خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، در چهار حوزه مدیریتی، فنی، عملیلتی، و آموزشی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات صادر می‌شود. شرکت‌های متقاضی دریافت این پروانه لازم است با مراجعه به سایت اداره کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما) به نشانی http://nama.ito.gov.ir ، از قسمت درخواست دریافت پروانه، مدارک مربوط به درخواست پروانه ارائه خدمات در حوزۀ مورد نظر خود را دانلود و ضمن مطالعۀ دقیق فایل‌های آئین‌نامه و راهنما و اطلاع از شرایط لازم برای دریافت مدرک، پس از تکمیل همۀ قسمت‌های فرم‌ها مطابق فایل‌های راهنما، به همراه مدارک درخواست شده در قالب دو عدد سی‌دی اعتباری، یک عدد زونکن اعتباری، و دو عدد سی‌دی فنی جهت انجام فرآیندهای بررسی و ارزیابی به مرکز استانی نما در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات - اداره فناوری اطلاعات تحویل نمایند.