پرش به محتوای اصلی

معرفی جانشین

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مصوب سال 98 مراحل زیر برای معرفی جانشین باید انجام شود:

1-ارسال درخواست الکترونیکی در سامانه دفاتر پیشخوان دولت

2- معرفی شخص پیشنهادی به حراست جهت تکمیل پرونده و استعلام حراستی توسط دبیرخانه کارگروه (حداقل 1 ماه زمان می برد)" مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده حراستی"

3- معرفی جانشین دارنده پروانه جهت انجام استعلامات 5 گانه توسط دبیرخانه کارگروه و تحویل به متقاضی(کیفری-عدم اعتیاد-مالیاتی-بانکی-بیمه ای)

4- تحویل پاسخ استعلامات ردیف 3 به دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان

5- معرفی جانشین تایید شده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسط دبیرخانه کارگروه