پرش به محتوای اصلی

- کلیه دفاتری که با عناوین مختلف از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) مدیریت خدمات کشوری، قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه ۱۰۵۸۱۶/ت۵۴۶۰۷هـ مورخ ۲۵/۸/۹۶ هیئت محترم وزیران مجوز فعالیت اخذ کرده و فعال می‌باشند در صورتیکه درخواست تبدیل شدن به دفتر پیشخوان خدمات دولت یا دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی را حد اکثر تا تاریخ99/03/31 به کارگروه استانی ارائه نمایند، مشمول پرداخت حق امتیاز صدور پروانه نخواهند بود. لازم بذکر است دفاتر مشمول که پس از تاریخ مذکور اقدام نمایند ملزم به پرداخت حق امتیاز صدور پروانه می‌باشند.

-با توجه به اعلام نمونه تابلو و مهر برای دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)روستایی، دفاتر مذکور موظفند حد اکثر تا تاریخ 99/03/31 تابلوی سردر دفتر خود را اصلاح و از مهر مطابق نمونه اعلامی در دفتر استفاده نمایند.