پرش به محتوای اصلی

مراحل تجدید پروانه

در صورت اطلاع و رعایت کامل مفاد آیین نامه دفاتر پیشخوان مصوب سال ۱۴۰۰ مراحل زیر برای تجدید باید انجام شود:

1- تکمیل فرم های" درخواست تجدید(حقیقی، حقوقی)در مهلت مقرر شده در آیین نامه و ارائه  به دبیرخانه کارگروه (حداقل 3 ماه قبل از تاریخ انقضا ) بهمراه ارسال درخواست الکترونیکی در سامانه دفاتر پیشخوان دولت

2- معرفی متقاضی به حراست جهت تکمیل پرونده و انجام استعلام حراستی توسط دبیرخانه کارگروه ( مدت زمان: حداقل 1 ماه) " مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده حراستی"

3- معرفی دارنده پروانه جهت انجام استعلامات 5 گانه توسط دبیرخانه کارگروه و تحویل به متقاضی(کیفری-عدم اعتیاد-مالیاتی-بانکی-بیمه ای)

4- تحویل پاسخ استعلامات ردیف 3 به همراه اصل پروانه به دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان

5-ارسال پرونده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی